Holdtræning

I midtpunktets fitnesscenter tilbydes følgende holdtræningsmuligheder:

Indoor cycling

Mandag kl. 8.30-9.30
Mandag kl. 17-18 + 19.30-20.30 
Onsdag kl. 17.00 - 18.00
Torsdag kl. 8-9
Torsdag kl. 19-20

Tilmelding til holdene kan ske her.

KONTAKT INFORMATION
Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyholm
midtpunktet@struer.dk
Centerleder
Lars Møller Pedersen
lmp@struer.dk
60757429