Om Midtpunktet

Midtpunktet er et samlingspunkt for kultur og fritid på Thyholm.
Midtpunktet er en erhvervsdrivendefond, der drives af en bestyrelse. Midtpunktet Thyholm fond er stiftet i 2004.

I Midtpunktet finder man idrætshal, fitnesscenter, cafe, bibliotek, musikskole, egnshistorisk arkiv, kultursal og mødelokaler. Endvidere har Thyholm Fysioterapi lokaler i centeret.
I 2015 - 2016 gennemgik centeret en stor renovering, således centret nu fremstår indbydende og topmoderne.  

Midtpunktets vedtægter kan ses her
Ønsker man at se referater fra bestyrelsesmøderne, kan det ske ved henvendelse til Centerlederen.

KONTAKT INFORMATION
Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyholm
midtpunktet@struer.dk
Centerleder
Lars Møller Pedersen
lmp@struer.dk
60757429